Rezerwuj online Rezerwuj
Gwarancja najniższej ceny
Rezerwuj

RODO

  1. Woźna 11 Aparthouse
  2. RODO
Kup Voucher

Warto rezerwować przez stronę

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OBIEKTU WOŹNA 11 APARTHOUSE

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH NAJEMCÓW OBIEKTU WOŹNA 11 APARTHOUSE

Administratorem danych osobowych Najemców obiektu jest podmiot Mariusz Lipiński ul. Garbary 95b/144 Poznań 61-757 NIP: 8542215497 

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI 

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail info@wozna11.pl 

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OBIEKTU WOŹNA 11 APARTHOUSE

Celem, dla których Obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt Woźna 11 Aparthouse jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt Woźna 11 Aparthouse w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Najemcę zwanego w dalczej szęści ,,Gościem" lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu Woźna 11 Aparthouse, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt Woźna 11 Aparthouse przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt Woźna 11 Aparthouse przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu Woźna 11 Aparthouse. 

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt Woźna 11 Aparthouse jest umowa o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt Woźna 11 Aparthouse informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora. 

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE 

Obiekt Woźna 11 Aparthouse przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. 

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe: pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu Woźna 11 Aparthouse lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Obiektu Woźna 11 Aparthouse. Ponadto, Obiekt Woźna 11 Aparthouse udostępnia adres info@wozna11.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Obiekcie Woźna 11 Aparthouse z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi Woźna 11 Aparthouse zawarcie umowy o usługi najmu krótkoterminowego lokalu mieszklanego. 

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE 

Obiekt Woźna 11 Aparthouse może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

§11. DOSTĘP 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Obiektu Woźna 11 Aparthouse dostępna jest również na stronie internetowej www.wozna11.pl

newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij